Mörön - Luleås lilla pärla
     
Kallelse till årsmöte för Möröns byaförening
Skrivit den, 2018-03-16
TID: Söndag 25 mars 2018, kl 17 00
Plats: Mörögården
Övrigt: Vi bjuder på fika!
DAGORDNING
1) Mötets öppnande
2) Val av ordförande för årsmötet
3) Val av sekreterare för årsmötet
4) Val av två rösträknare tillika justeringspersoner
5) In memoriam
6) Styrelsens årsredovisning/verksamhetsberättelse
7) Revisorernas berättelse
8) Beslut fastställa resultat och balansräkning
9) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10) Medlemsavgift, förslag oförändrat (250:- familj, 100:- enskild)
11) Val av styrelseposter
Val Ordförande 2 år ( 2018-2019)
12) Val Kassör 2 år (2018-2019
Ej val Ledamot : Elsy Eriksson (2017-2018)
Ej val Ledamot: Maj-Britt Sundkvist (2017-2018)
Val Ledamot: Förslag Eva Axelsson (2018-2019
Val Ledamot.
Ej val Suppleant/Ledamot Joakim Bengtsson( 2017-2018)
Val Ev fyllnadsval vid succession
12) Val av revisorer
Val Revisor förslag Kerstin Larsson 2 år 2018-2019
Val Revisor förslag Annika Myrestam 2 år 2018-2019

13) Val av valberedning
Val Valberedning, tillika sammankallande

14) Förslag till aktiviteter 2017

15) Intresselista frivilliga krafter
16) Sommarjobbare 2018
17) Belysningspunkter Mörön

18) Nyttjanderättsavtal mellan Ersnäs Samfällighetsförening och Möröns Byaförening gäller fågeltorn och orienteringstavla för en tid av 5 år. 100:-/år. Betalar 500;
19) Avslutning av årsmötet
Viktigt att många kommer på Årsmötet
___________________
KommentarerLek och pyssel i Mörögården
Skrivit den, 2018-02-18
Lek och pysselstunden blir inställd i februari månad. Men vi kör det åter i mars.

___________________
KommentarerJulotta
Skrivit den, 2017-12-23
Julotta i mörögården klockan 08:00 på juldagen.

Välkomna
___________________
Kommentarer