Mörön - Luleås lilla pärla
     
Ställer in
Skrivit den, 2016-11-07
Vi ställer in julmarknaden i mörögården. Orsak, för få anmälda utställare.
___________________
KommentarerGrävtillstånd
Skrivit den, 2016-11-02
Vi har jobbat intensivt i byaföreningens bredbandsgrupp med att få marktillstånd av fastighetsägarna för grävning av fiber i byn. Det har gått fantastiskt bra och vi har sannerligen positiva markägare som vi vill rikta ett stort tack till.

Grävtillståndet från Trafikverket efter hela Mörövägen har varit en längre process, men nu är det klart, tack och lov. Gräventreprenören kunde tyvärr inte vänta på tillståndet och har påbörjat arbete på en ny arbetsplats. Kommunen jobbar med att lösa frågan så fort som möjligt. Vi håller tummarna att det löser sig.
___________________
KommentarerGrävs västerut
Skrivit den, 2016-10-19
Nu grävs/plöjs det för fulla muggar mot västra Mörön. Efter det är det i stort sett bara mörövägen kvar. Tyvärr dröjer ett godkännande från trafikverket och i dagsläget finns där ingen uppskattning om när det kommer ett godkännande därifrån. Så även om allt annat hat gått enligt tidplan kan det bli försenat på grund av långa handläggningstider från trafikverket.

Fiber till Västa Mörön___________________
Kommentarer