Mörön - Luleås lilla pärla
     
Hyra Mörögården.
Skrivit den, 2018-04-16
Det går att hyra våran vackra Mörögård för aktiviteter. Som medlem får man ett rabatterat pris.

Medlem: 300 sek/dygnet
Icke medlem: 500 sek/dygnet

Kontaktperson: Anki Carlsson, 073 047 94 17

Vilkor som gäller vid hyrning:

Hyrestagaren ska vid detta kontrakts upprättande betala överenskommen hyra för Mörögården. Hyrestagaren ansvarar för att Mörögården vid överenskommen tidpunkt är städad. Ev uppkomna skador som åsamkats av hyrestagaren eller annan i hyrestagarens sällskap ska ersättas av hyrestagaren. Ev skador ska återställas på ett fackmannamässigt sätt. Hyrestagaren ska tillse att närboende inte störs av den aktivitet som bedrivs i och invid Mörögården. Uthyraren har tolkningsföreträde i vad som kan vara störande. Hyrestagaren ska klart och tydligt vid detta kontrakts upprättande redogöra för vilken verksamhet som ska bedrivas och vilka personer som kommer att befinna sig i Mörögården under uthyrningstillfället. Om ovannämnda regler inte åtföljs har uthyraren rätt att avhysa hyrestagaren och dennes sällskap utan att hyreskostnad återbetalas.