Mörön - Luleås lilla pärla
     
Säljaktmuseet
Skrivit den, 2017-06-29
Säljaktmuseet i Mörön är unikt i sitt slag, det enda i Norrbotten.
Innefrån museet
Med säljaktmuseet vill vi ur kulturell och museal synpunkt - för framtiden -visa och bevara säljaktutrustning i form av båtar och övrig material, som kompletteras med bildmaterial, från säljaktfärder i Bottenviken.

Minnessten
En minnessten på hamn området över sju säljägare från Mörön, som under svåra förhållanden omkom under säljakt år 1885

Säljaktsmuseet håller öppet söndagar under sommaren mellan 12:00-15.00.(2 Juli till 6 augusti)

Pris/entré: Fri entré. Donationer uppskattas.