Mörön - Luleås lilla pärla
     
Utbyggnad av fiberbaserat bredband i Mörön
Skrivit den, 2016-09-06
Ny information sedan, 2016-09-05
(Kartor och avtal hittas längst ner, var vänlig och scrolla ner)

Idag (5 sept) hade vi ett fullsatt Mörögården under informationen om fiberbredband i Mörön. Informationen var mycket bra med representanter från Lunet, Kommunen, gräv- och fiberentreprenören. Nu är det två viktiga saker som avgör om vi ska få fiber.

Det ena är att det finns markupplåtelseavtal för samtliga vägar dvs tillstånd att gräva på sidan av vägar som utgår från Mörövägen och Sakrislundsvägen till varje berörd fastighet. Gräventreprenören vill starta upp jobbet så fort som möjligt under september och därför är det viktigt att sådant löses.

Det andra är naturligtvis att 75% beställer på Lunets hemsida (under projekt) , gärna omgående eller absolut senast den 30 september.
Nu hänger Möröns utveckling på oss och ingen annan.

Kör hårt.

Hälsningar Bredbandsgruppen, Möröns byaförening:

Rodie Backman
Joakim Bengtsson
Erik Storvall
Dennis Johansson
Kjell-Åke Johansson
Stefan Dahlhielm (repr. Renholmen och Vibbonäs)
Mats Thurfjell (repr. Västra Mörön)
Tommy HaapalaÖversikts karta över mörön
Karta 1
Karta 2
Karta 3
Karta 4

Markupplåtelseavtal
Avtal för fastighetsägare
Avtal för samfällighet