Mörön - Luleås lilla pärla
     
Kartor och avtal
Skrivit den, 2016-09-08
Här nedan är kartor och avtal att ladda ner.

Översikts karta över mörön (hur det ska grävas, den blå linjen)

Kartor som visar fastighetsbeteckningar.
Karta 1
Karta 2
Karta 3
Karta 4

Markupplåtelseavtal
Avtal för fastighetsägare
Avtal för samfällighet

Filerna kommer även finnas under sektionen "Bredband till Mörön" framöver. Hittas i menyn ovan längst till höger.

Här finns även en länk till Lunet projekt sida för Mörön. Där finns mer information om allt möjligt rörande projektet. Bland annat under FAQ (Frequently Asked Questions/svar på ofta förekommande frågor) hittar ni många svar.

www.lunet.se/projekt/moron