Mörön - Luleås lilla pärla
     
Styrelsen -2017
Skrivit den, 2017-03-30
Ordförande: Robert Lundberg, 070-6081424

Kassör: Emma Karvonen, 070-6008667

Elsy Eriksson, 070-5251941

MajBritt Sundkvist 070-2157464

Emma Ek, 070-3009522

Tommy Haapala, 070-695 56 74

Joakim Bengtsson, 0731-506638